Biuletyn Informacji Publicznej - Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dalekiem
https://spdalekie.bipszkola.pl

Statystyki

Dane główne
9879
Rejestr zmian
1180
Redakcja biuletynu
1130
Statystyka
1086
Zakładki: Rachunek zysków i strat
7
Zakładki: Zestawienie zmian w funduszu jednostki
6
Zakładki: Bilans jednostki budżetowej
6
Zakładki: Bilans finasowy za 2018 rok
1