Biuletyn Informacji Publicznej - Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dalekiem
https://spdalekie.bipszkola.pl

Statystyki

Dane główne
11348
Rejestr zmian
1245
Redakcja biuletynu
1207
Statystyka
1145
Zakładki: Zestawienie zmian w funduszu jednostki
63
Zakładki: Rachunek zysków i strat
62
Zakładki: Bilans jednostki budżetowej
60
Zakładki: Bilans finasowy za 2018 rok
31